Jose Ramon Aketxe Plaza, 5 1º B 48940 Leioa - Bizkaia